Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1347977

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thanh tra tỉnh Nam Định

UBND Tỉnh Nam Định

Tỉnh/ Thành phố

2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ

08/2019

07/2020

* Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin
Để phục vụ tốt hơn trong công việc, ngoài các trang thiết bị hiện có, Thanh tra tỉnh cần trang bị thêm một số thiết bị mới cần thiết để đảm bảo cho việc quản lý vận hành hệ thống phần mềm, cụ thể như sau:
- Máy tính đề bàn: 01 bộ dùng để quản trị phần mềm CSDL
- Máy scan: 01 chiếc để số hóa các văn bản cập nhật lên phần mềm.
* Xây dựng phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu thanh tra tỉnh Nam định ứng dụng công nghệ GIS
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo, thực hiện công tác theo dõi, quản lý hoạt động trong công tác thanh tra, kiểm tra; thanh tra tỉnh cần ứng dụng phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu thanh tra tỉnh Nam Định ứng dụng công nghệ GIS. Mỗi đơn vị thanh tra trong tỉnh sẽ được cấp tài khoản và được phân quyền sử dụng để ứng dụng phần mềm tại đơn vị trong công tác quản lý thanh tra.
Phần mềm này giúp theo dõi thông tin dễ dàng và nhanh chóng, rút ngắn thời gian hoàn thành công việc, tăng tính minh bạch, tăng năng suất làm việc, quản lý dữ liệu tập trung và thống nhất.Trong đó đảm bảo thực hiện các yêu cầu sau:
+ Xử lý triệt để chồng chéo trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan trên địa bàn toàn tỉnh; cũng như khắc phục việc buông lỏng quản lý trong thanh tra, kiểm tra.
+ Quản lý chặt chẽ việc tuân thủ trình tự thủ tục, thời gian tiến hành một cuộc thanh tra.
+ Quản lý chặt chẽ việc ban hành kết luận thanh tra và giám sát chặt chẽ  để theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra.
* Cập nhật cơ sở dữ liệu vào phần mềm
Hiện nay trên toàn tỉnh Nam Định đối tượng để thanh tra, kiểm tra là các đơn vị hành chính, các tổ chức chính trị xã hội và các doanh nghiệp với khoảng 7.500 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Phần mềm sẽ cập nhật thông tin cơ bản (tên cơ quan, doanh nghiệp, địa điểm đặt trụ sở, mã số thuế, mã số của cơ quan quản lý thuế, địa điểm của chi nhánh công ty…), trong đó thông tin của các doanh nghiệp Thanh tra tỉnh sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh Nam Định để thu thập thông tin cập nhật cho phần mềm.
Thanh tra tỉnh sẽ cập nhật 300 kết luận thanh tra từ năm 2018 đến 2019 vào phần mềm (khoảng 1.500 trang); Chuyển đổi thông tin từ bản giấy sang trang điện tử (số hóa thông tin) các kết luận thanh tra từ năm 2018 – 2019 (khoảng 4.500 trang).