Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1348029

Xây dựng mô hình phát triển giống cam voi bản địa trên địa bàn huyện Tuyên Hóa

UBND Tỉnh Quảng Bình

Cơ sở

40104. Cây rau, cây hoa và cây ăn quả

08/2019

07/2021

- Lựa chọn và chăm sóc 200 cây cam voi mẹ để bảo tồn và nhân giống
- Trông 01 ha cam voi ( 05 hộ trồng 625 cây) tại xã Nam Hóa, huyện Tuyên Hóa