Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1108235

Nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm chăm sóc cá nhân từ nguồn nguyên liệu dầu dừa tỉnh Bến Tre

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh/ Thành phố

2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ

09/2019

03/2021

Nội dung 1: Nghiên cứu tài liệu, xây dựng thuyết minh đề cương.
Nội dung 2: Thực hiện xà phòng hóa dầu dừa và đánh giá tính chất.
Nội dung 3: Nghiên cứu quy trình sản xuất và công thức sản phẩm sữa tắm từ dầu dừa.
Nội dung 4: Nghiên cứu quy trình sản xuất và công thức sản phẩm dầu gội từ dầu dừa.
Nội dung 5: Nghiên cứu quy trình sản xuất và công thức sản phẩm sữa rửa mặt từ dầu dừa.
Nội dung 6: Hoàn thiện và chuyển giao sản phẩm sữa tắm từ dầu dừa.
Nội dung 7: Hoàn thiện và chuyển giao sản phẩm dầu gội từ dầu dừa.
Nội dung 8: Hoàn thiện và chuyển giao sản phẩm sữa rửa mặt từ dầu dừa.
Nội dung 9: Tổ chức hội thảo khoa học và thông tin tuyên truyền kết quả nghiên cứu và sản phẩm đề tài.
Nội dung 10: Viết báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu.