Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1108205

Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý cơ sở dữ liệu và chỉ huy điều hành của lực lượng vũ trang huyện Nam Trực

UBND Tỉnh Nam Định

Tỉnh/ Thành phố

102. Khoa học máy tính và thông tin

07/2019

03/2020

1. Xây dựng mới hệ thống mạng LAN
Lắp đặt mạng LAN với 26 nút mạng được bố cục gồm: khối nhà chỉ huy: 20 nút mạng; khối nhà 3 tầng: 6 nút mạng. Yêu cầu dây mạng lắp nổi có ống gel, vị trí chạy dây cách chân tường 30cm; dây mạng chạy giữa các khối nhà phải có ống nhựa bên ngoài và có dây thép làm trục bảo đảm dây không bị võng, lắc khi gió bão
2. Nâng cấp trang thiết bị CNTT
Để phục vụ tốt hơn trong công việc ngoài các trang thiết bị hiện có, Ban CHQS huyện Nam Trực cần đầu tư một số trang thiết bị mới cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về quản lý điều hành và khai thác ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ, tài liệu, cụ thể như sau:
- Máy chủ: 01 bộ
- Máy tính xách tay: 01 chiếc
- Máy tính để bàn: 14 bộ
- Máy in: 01 máy
- Máy scan: 01 máy
- Máy chiếu: 01 máy
- Màn chiếu di động: 01 chiếc
3. Ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ quân nhân
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo, thự hiện công tác quản lý và điều hành, Ban CHQS huyện Nam Trực cần xây dựng “phần mềm quả lý hồ sơ quân nhân” chạy trên nền tảng mạng Lan của đơn vị, phục vụ công tác tra cứu được nhanh chóng dễ dàng, rút ngắn thời gian hoàn thành công việc, tăng năng suất làm, quản lý dữ liệu tập trung và thống nhất, giữ vững được yếu tố đảm bảo bí mật.