Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1478749

Xây dựng ứng dụng hỗ jq aunr lý và khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bến Tre ứng phó với biến đổi khí hậu

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tỉnh/ Thành phố

2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ

08/2018

01/2020

Thiết kế yêu cầu và xử lý dữ liệu sơ cấp và thứ cấp, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu.
Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thủy lợi Bến Tre.
Xây dựng hệ thống WebGIS hỗ trợ quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin thủy lợi Bến Tre.
Xây dựng ứng dụng quản lý, cập nhật thông tin tại hiện trường trên thiết bị di động.
Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho địa phương.