Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1478854

Đánh giá chất lượng thực thi các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Cao Bằng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tỉnh/ Thành phố

502. Kinh tế và kinh doanh

06/2018

05/2020

Thực trạng tổ chức thực thi các thủ tục hành chính ở cấp tỉnh đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Đánh giá chất lượng thực thi các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp của chính quyền tỉnh Cao Bằng.
Định hướng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thực thi các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Cao Bằng  thời gian tới.