Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1478847

Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây dẻ Trùng Khánh (Castanea mollissima Blume) tại tỉnh Cao Bằng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

06/2018

06/2021

Bình tuyển cây trội dự tuyển và xác định giá trị nguồn gen  cây dẻ Trùng Khánh.
Xây dựng vườn giống vô tính dẻ Trùng Khánh.
Xây dựng 03 ha mô hình các thí nghiệm trồng rừng thâm canh dẻ Trùng Khánh bằng các dòng có năng suất cao.
Đề xuất giải pháp nhằm khai thác, phát triển nguồn gen và phát triển thương hiệu cho cây dẻ Trùng Khánh.