Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1478827

01/ĐTKHVP-2019

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao thu nhập và đời sống (phúc lợi) nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 (MS: 01/ĐTKHVP-2019)

UBND Tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh/ Thành phố

6. Khoa học nhân văn

01/2019

12/2019

 Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận, các khái niệm, tiêu chỉ để đo lường có liên quan đến nội dung nghiên cứu (thu thập, phúc lợi xã hội, đời sống nhân dân,...).
Nội dung 2: Khuôn khổ phân tích SEDA của BCG về quan hệ tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội.
Nội dung 3: Nhận diện khái lược cấu trúc nền kinh tế và thu thập của Vĩnh Phúc
Nội dung 4: Hạch toán thu thập nền kinh tế địa phương
Nội dung 5: Phân tích năng suất và thu nhập của lao động ở Vĩnh Phúc
Nội dung 6: Phân tầng thu thập xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
Nội dung 7: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập/tiêu dùng của người dân
Nội dung 8: Nhận diện phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc