Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1348006

Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Chính trị Hoàng Đình Giong và các Trung tâm bồi dưỡng chính trị tỉnh Cao Bằng

UBND Tỉnh Cao Bằng

Tỉnh/ Thành phố

50603. Lý thuyết tổ chức; Hệ thống chính trị; Đảng chính trị

07/2018

07/2020

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và quan điểm tiếp cận về chất lượng giảng dạy và đào tạo.
Xây dựng phương án điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về thực trạng chất lượng đội ngũ của trường Chính trị Hoàng Đình Giong và các Trung tâm bồi dưỡng chính trị tỉnh Cao Bằng và tỉnh Lạng Sơn, Nghệ An.
Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng giảng dạy đối với giảng viên của trường Chính trị Hoàng Đình Giong và các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện của tỉnh Cao Bằng.