Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1347990

15/ĐTKHVP-2019

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (MS:15/ĐTKHVP-2019)

UBND Tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh/ Thành phố

5. Khoa học xã hội

03/2019

12/2019

 Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan lý luận về tội phạm cướp tài sản và sự cần thiết phải phòng ngừa tội phạm cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Nội dung 2: Đánh giá thực trạng công tác phòng ngừa tội phạm cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2019.
Nội dung 3: Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025.