Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1281609

25/ĐTKHVP/2019-2020

Nghiên cứu sản xuất thử một số giống Nho đen siêu ngọt Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (MS:25/ĐTKHVP/2019-2020)

UBND Tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

01/2019

12/2020

 Nội dung 1: Đánh giá tổng quan về sinh trưởng và phát triển của cây nho, điều kiện tự nhiên, hiện trạng trồng nho tại tỉnh Vĩnh Phúc
Nội dung 2: Tiếp nhận quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc một số giống nho đen siêu ngọt trên địa bàn tỉnh:
Nội dung 3: Xây dựng mô hình sản xuất thử một số giống nho đen siêu ngọt. 
Nội dung 4: Theo dõi, đánh giá đặc điểm sinh trưởng phát triển, khả năng chống chịu sâu bệnh, điều kiện sinh thái của tỉnh Vĩnh Phúc đối với   các giống nho nghiên cứu.
Nội dung 5: Đánh giá năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống nho trong vụ xuân hè và vụ thu đông năm 2020.
Nội dung 6: Đánh giá giá trị dinh dưỡng, chất lượng quả nho, kiểm soát an toàn thực phẩm đối với sản phấm nho thương phẩm.
Nội dung 7: Lựa chọn giống nho có triển vọng, thích ứng với điều kiện trồng ở Vĩnh Phúc. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng nho siêu ngọt trên địa bàn Tỉnh.
Nội dung 8: Áp dụng bổ sung hoàn chỉnh quy trình kỹ thuật sản xuất nho thương phẩm. Tập huấn kỹ thuật cho người dân địa phương. Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện đề tài.
Nội dung 9: Đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và đề xuất các giải pháp kiến nghị nhân rộng phát triển thương mại hóa sản phẩm nho đen siêu ngọt.