Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1281581

34/ĐTKHVP-2019

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất và đánh giá tác dụng điều trị của bài thuốc viên “Khang dương VP” trên bệnh nhân suy giảm sinh lý nam tại Bệnh viện y dược cổ truyền Vĩnh Phúc.(MS:34/ĐTKHVP-2019)

UBND Tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh/ Thành phố

3. Khoa học y, dược

03/2019

12/2020

 Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan về bệnh nhân suy giảm sinh lý nam và các bài thuốc đông y để điều trị có liên quan.
Nội dung 2: Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình sản xuất bài thuốc viên “Khang dương VP”.
Nội dung 3: Đánh giá tác dụng điều trị của bài thuốc viên “Khang dương VP” trên bệnh nhân suy giảm sinh lý nam tại Bệnh viện Y dược cổ truyền Vĩnh Phúc năm 2019-2020.
Nội dung 4: Đề xuất phương pháp phòng bệnh suy giảm sinh lý nam và các giải pháp nhân rộng và phát triển thương mại bài thuốc viên “Khang dương VP” trong thời gian tới.