Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1468297

16/ĐTKHVP-2019

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ban Dân vận cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay. (16/ĐTKHVP-2019)

Tỉnh Uỷ Vĩnh Phúc

Tỉnh/ Thành phố

6. Khoa học nhân văn

03/2019

12/2019

 Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng công tác dân vận và đội ngũ cán bộ Ban dân vận cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2019. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác dân vận và đội ngũ cán bộ Ban Dân vận cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.