Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1231199

22/ĐTKHVP-2019

Nghiên cứu xác định một số giống Sen phù hợp với vùng đất ngập nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (22/ĐTKHVP-2019)

Bộ Khoa học và Công nghệ

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

03/2019

10/2021

Đánh giá tổng quan về sinh trưởng và phát triển của cây sen, điều kiện tự nhiên, hiện trạng và chế biến các sản phẩm sen tại tỉnh Vĩnh Phúc
Nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống sen trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng sen
Xây dựng mô hình trồng sen
Nghiên cứu chế biến thử nghiệm một số sản phẩm từ cây sen
Đánh giá hiệu quả kinh tế ký thuật và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhân rộng phát triển thương mại hóa sản phẩm từ cây sen.