Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1231191

24/ĐTKHVP-2019

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tuần hoàn khép kín Aquaponics (hệ thống kết hợp trông cây theo phương pháp thủy canh kết hợp với nuôi thủy sản trong môi trường cộng sinh) hướng tới phát triển nông nghiệp hữu cơ an toàn trên địa bàn Vĩnh Phúc. (24/ĐTKHVP-2019)

Sở Khoa học và Công nghệ

Tỉnh/ Thành phố

2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ

03/2019

10/2020

 Nghiên cứu tổng quan về mô hình tuần hoàn khép kín Aquaponics, sản xuất rau thủy canh và khả năng, điều kiện thực tế triển khai nghiên cứu tại Trung tâm.
Xây dựng mô hình thử nghiệm sản xuất theo công nghệ tuần hoàn khép kín Aquaponics.
Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ điều khiển từ xa vào hoạt động của hệ thống và hoàn thiện quy trình sản xuất.
Đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật hoạt động của hệ thống và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhân rộng mô hình.