Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1231174

27/ĐTKHVP-2019

Ứng dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo giống bò mới: Blonde và Wagyu với đàn bò cái nền lai Zebu nhằm nâng cao năng suất và chất lượng đàn bò thịt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (27/ĐTKHVP-2019)

UBND Tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

03/2019

10/2021

 Đánh giá tổng quan về đàn bò và thực trạng, tiềm năng về chăn nuôi bò trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Bình tuyển đàn bò cái nền lai Zebu 600 con. Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò cái sinh sản và bò thịt cho người chăn nuôi. Thụ tinh nhân tạo cho đàn bò cái nền lai zebu đã được bình tuyển bằng tinh bò Wagyu và tinh bò Blonde. Theo dõi các chỉ tiêu sinh sản của đàn bò cái nền lai Zebu khi phối giống bằng tinh bò Wagyu và tinh bò Blonde. Theo dõi các chỉ tiêu kỹ thuật của đàn bò lai F1. Mổ khảo sát đánh giá năng suất và chất lượng thịt bò lai Wagyu và Blonde; kiến nghị, đề nghị nhân rộng mô hình.