Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1231165

28/ĐTKHVP-2019

Nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm cát nhân tạo từ các mỏ đá lộ thiên làm nguyên vật liệu thay thế cát tự nhiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (28/ĐTKHVP-2019)

Bộ Giao thông Vận tải

Tỉnh/ Thành phố

2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ

03/2019

12/2019

 Nghiên cứu tổng quan tình hình về cát nhân tạo và khả năng sản xuất cát nhân tạo từ các mỏ đá lộ thiên làm nguyên vật liệu thay thế cát tự nhiên. Khảo sát, đánh giá hiện trạng và lựa chọn các mỏ đá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có thể sản xuất được cát nhân tạo. Nghiên cứu quy trình sản xuất cát nhân tạo từ các mỏ đá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Nghiên cứu công thức phối trộn và chế tạo bê tông, vữa xây dựng và gạch không nung sử dụng cát nhân tạo thay thế cát tự nhiên. Nghiên cứu xác định một số tính chất của bê tông, vữa xây dựng và gạch không nung sử dụng cát nhân tạo. Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất cát nhân tạo công suất 20-30m3/giờ và đề xuất các giải pháp, kiến nghị ứng dụng nhân rộng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất.