Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1280277

Mô hình máy phay CNC

UBND Tỉnh Tây Ninh

Cơ sở

20303. Chế tạo máy công cụ

05/2018

05/2019

  1. Vẽ thiết kế tổng quan và chi tiết kết cấu phần khung mô hình máy phay CNC.
  2. Tiến hành gia công và lắp đặt các bộ phận chi tiết của phần khung mô hình máy phay CNC.
  3. Lắp đặt hệ thống điện và cái đặt chương trình điều khiển để điều khiển mô hình máy phay CNC.
  4. Tiến hành chạy kiểm nghiệm và hoàn thiện mô hình máy phay CNC.