Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1231241

Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên - môi trường, tai biến thiên nhiên, xây dựng luận cứ khoa học phục vụ quy hoạch tổng thể không gian đới bờ biển Quảng Bình

UBND Tỉnh Quảng Bình

Tỉnh/ Thành phố

10509. Các khoa học môi trường

03/2019

08/2020

Gồm 04 nội dung: 
- Đặc điểm tự nhiên và tai biến thiên nhiên đới bờ biển tỉnh Quảng Bình
- Đặc điểm tài nguyên
- Các hệ sinh thái đới bờ biển tỉnh Quảng Bình
- Luận cứ khoa học quy hoạch tổng thể không gian đới bờ biển
- Quy hoạch tổng thể đới bờ theo hướng phát triển bền vững