Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1231189

Phát triển nông sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cao bằng gắn với thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về thực trạng phát triển nông sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Trình bày cơ sở lý luận phát triển nông sản hàng hóa gắn với thị trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Nêu thực trạng phát triển nông sản hàng hóa của tỉnh Cao Bằng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
Đề xuất quan điểm và giải pháp phát triển nông sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng gắn với thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.