Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1231156

Nghiên cứu công nghệ chế biến một số sản phẩm từ cây lá Gai tại tỉnh Cao Bằng

UBND Tỉnh Cao Bằng

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ chế biến, đa dạng hóa, tạo ra sản phẩm thương mại giá trị kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa từ cây lá Gai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Nghiên cứu, xây dựng các công trình công nghệ chế biến các sản phẩm từ lá gai, rễ (củ) cây gai như: bột lá gai, trà túi lọc và cao củ gai.