Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1478826

Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống mận máu đặc sản cho năng suất, chất lượng cao tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

Điều tra, khảo sát thực trạng sản xuất giống mận máu đặc sản tại 4 xã Khánh Xuân, Xuân Trường, Hồng An và Huy Giáp.
Xây dựng mô hình vườn ươm nhân giống cây mận máu đặc sản tại huyện Bảo Lac, Cao Bằng. 
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng mới giống mận máu đặc sản tại huyện Bảo Lạc. Cao Bằng quy mô 15ha.
Xây dựng mô hình thâm canh cây mận máu đặc sản tại huyện Bảo lạc, Cao Bằng quy mô 0,5ha.
Đào tạo kỹ thuật viên cơ sở và tập huấn cho nông dân.