Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1478859

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tỉnh/ Thành phố

5. Khoa học xã hội

07/2018

08/2020

Đánh giá thực trạng liên quan đến công tác tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Cao Bằng.
Nghiên cứu tác động và đề xuất giải pháp tạo quỹ đấy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025.
Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tạo quỹ đất của tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025.