Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1478849

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất sữa gạo mầm giàu gama-aminobutyric acid (GABA) từ nếp Pì Pất

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất sữa gạo mầm từ gạo lứt Pì Pất đến sản phẩm sữa hoàn chỉnh.
Sản xuất thử nghiệm sản phẩm sữa gạp mầm giàu GABA từ gạo lứt Pì Pất.
Đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ.