Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1478837

Tuyên truyền, phổ biến kết nối cung cầu công nghệ và tư vấn chuyển giao KHCN trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Sở Khoa học và Công nghệ

Tỉnh/ Thành phố

2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ

06/2018

12/2018

Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ vho nhiệm vụ chính của đơn vị vị là hoạt động ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ.
Khảo sát nhu cầu ứng dụng sản phẩm, thiết bị khoa học và công nghệ vào sản xuất của 25 doanh nghiệp trong tỉnh Bạc Liêu.
Giới thiệu công nghệ mới, tiên tiến phù hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương.
Tổ chức hoạt động kết nối cung cầu công nghệ online.