Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1478787

Xây dựng mô Biogas composie xử lý chất thải nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Sở Khoa học và Công nghệ

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

06/2018

12/2018

Điều tra ban đầu tình hình nuôi tôm thẻ siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu để có so sánh trước và sau khi triển khai.
Khảo sát chọn hộ thực hiện nhiệm vụ.
Lắp đặt, hướng dẫn vận hành cho các hộ dân và kiểm tra định kỳ.
Tập huấn kỹ thuật.