Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1478806

Ứng dụng chế phẩm sinh học Fito Biomix RR xử lý rơm rạ tại 02 xã Vĩnh Bình và Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Sở Khoa học và Công nghệ

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

06/2018

12/2018

Ứng dụng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR xử lý rơm rạ cho 250ha diện tích trồng lúa tại 02 xã Vĩnh Bình và Vĩnh Mỹ B.
Đề xuất giải pháp, phương hướng bảo vệ môi trường, cải tạo đất nông nghiệp, hướng đến phát triển nền nông nghiệp hữu cơ bền vững.