Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1478718

Ứng dụng chế phẩm sinh học EM trong mô hình nuôi tôm sú quảng canh cải tiến tại xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Sở Khoa học và Công nghệ

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

06/2018

12/2018

Ứng dụng chế phẩm sinh học EM để xử lý môi trường nước ao nuôi tôm sú, với mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến, năng suất tăng so với vuông nuôi không sử dụng chế phẩm sinh học.
Đề xuất giải pháp tạo ra nhiều sản lượng tôm sạch, chất lượng cao, có giá trị kinh tế tạo điều kiện cho ngành xuất khẩu thủy sản phát triển với những thị trường khó tính.