Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1478707

Trồng Khóm (dứa) trên bờ liếp vuông tôm

UBND Tỉnh Bạc Liêu

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

08/2018

08/2019

Thử nghiệm trồng cây khóm trên bờ liếp vuông tôm nhằm khai thác một cách có hiệu quả tiềm năng sẵn có về đất đai, nguồn lao động nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và tăng hiệu quả kinh tế nông nghiệp cho địa phương một cách bền vững.
Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển cây khóm trên bờ liếp vuoonh tôm.
Đánh giá hiệu quả của mô hình.