Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1230967

Xây dựng mô hình canh tác rau cần nước theo hướng an toàn

UBND Tỉnh Bạc Liêu

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

08/2018

12/2018

Xây dựng mô hình tổng hợp theo hướng an toàn trong canh tác cây rau cần nước để nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất ổn định, giảm chi phí trong sản xuất, tăng thu nhập và thân thiện với môi trường sinh thái.