Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1231196

Đánh giá một số chế phẩm kích thích đến sinh trưởng của lúa có khả năng hạn chế bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá tại huyện Phước Long

UBND Tỉnh Bạc Liêu

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

Đánh giá các chế phẩm kích thích sinh trưởng giúp tăng sức đề kháng để hạn chế bệnh vàng lùn và lùn xoắn trên lúa.
Chọn lọc các chế phẩm kích thích sinh trưởng giúp tăng sức đề kháng để hạn chế bệnh vàng lùn và lùn xoắn trên lúa.
Xây dựng kỹ thuật canh tác phù hợp.