Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1231190

Mô hình chăn nuôi dê thịt trên bờ vuông tôm

UBND Tỉnh Bạc Liêu

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

06/2018

07/2019

Khảo sát chọn hộ đảm bảo đủ điều kiện tham gia.
Cung cấp con giống, theo dõi tình trạng sức khỏe và mức tăng trưởng của dê.
Đánh giá hiệu quả mô hình.