Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1280158

ĐT-2019-30399-ĐL

Xây dựng và đánh giá hiệu quả mô hình quản lý sử dụng kháng sinh tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế Khánh Hòa

Sở y tế tỉnh Khánh Hòa

Bộ

30399. Các vấn đề y tế khác

12/2019

08/2021

- Nội dung 1: Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng kháng sinh và tình hình đề kháng kháng sinh tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế Khánh Hòa năm 2019.
- Nội dung 2: Xây dựng mô hình quản lý sử dụng kháng sinh tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế Khánh Hòa.
- Nội dung 3: Đánh giá hiệu quả việc áp dụng mô hình quản lý, sử dụng kháng sinh hợp lý tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế Khánh Hòa