Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1280151

ĐT-2019-30204-ĐL

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật siêu âm nội mạch trong can thiệp tổn thương phức tạp động mạch vành

Sở y tế tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh/ Thành phố

30204. Hệ tim mạch

09/2019

03/2022

- Nội dung 1: Đánh giá kết quả ngay sau khi can thiệp tổn thương phức tạp động mạch vành với sự hướng dẫn của siêu âm nội mạch (IVUS).
- Nội dung 2: Đánh giá kết quả sau 1 năm can thiệp tổn thương phức tạp động mạch vành với sự hướng dẫn của siêu âm nội mạch (IVUS).