Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1280140

ĐT-2019-10201-ĐL

Cập nhật, nâng cấp, hoàn thiện chức năng Hệ thống phần mềm quản lý thông tin lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

UBND Tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh/ Thành phố

10201. Khoa học máy tính

09/2019

04/2020

- Nội dung 1: Cập nhật, nâng cấp, bổ sung các chức năng phần mềm quản lý thông tin lưu trú.
- Nội dung 2: Hoàn chỉnh tài liệu và tập huấn.