Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1280121

Ứng dụng công nghệ nghề lưới vây.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh/ Thành phố

40506. Quản lý và khai thác thuỷ sản

11/2019

11/2021

- Nội dung 1: Điều tra hiện trạng khai thác và bảo quản sản phẩm trên tàu lưới vây xa bờ;
- Nội dung 2: Cải tiến vàng lưới vây phù hợp với đối tượng khai thác và ngư trường đánh bắt (chú trọng đối tượng cá ngừ);
- Nội dung 3: Cải tiến hệ thống dây giềng rút chính, máy tời, máy thu lưới phù hợp với quá trình khai thác vàng lưới vây cải tiến;
- Nội dung 4: Cải tiến và xây dựng quy trình bảo quản sản phẩm bằng công nghệ mới cho tàu lưới vây xa bờ tỉnh Khánh Hòa;
- Nội dung 5: Tổ chức thực nghiệm, đánh giá hiệu quả và hoàn thiện quy trình công nghệ lưới vây tiên tiến;
- Nội dung 6: Đề xuất phương án chuyển giao quy trình khai thác nghề lưới vây tiên tiến sử dụng trên tàu lưới vây xa bờ tỉnh Khánh Hòa.