Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1280138

Xây dựng Địa phương chí tỉnh Bến Tre theo quy chuẩn Địa chí Quốc gia Việt Nam

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tỉnh/ Thành phố

5. Khoa học xã hội

01/2020

01/2022

1. Nội dung 1: Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan xây dựng đề cương chi tiết cho toàn bộ công trình (các mục cụ thể trong từng chương, mỗi chương khoảng 30 mục).
2. Nội dung 2: Xây dựng thể lệ thực hiện biên soạn Địa phương chí tỉnh Bến Tre dựa trên nguyên tắc chung của bộ Quốc Chí.
3. Nội dung 3: Triển khai điền dã - khảo sát, phỏng vấn nhân chứng, thu thập và xử lý thông tin tư liệu.
4. Nội dung 4: Đánh giá thực trạng về tính khả thi của tư liệu để thực hiện đề tài.
5. Nội dung 5: Nghiên cứu, biên soạn Quyển 1 (Địa lý và Lịch sử).
6. Nội dung 6: Nghiên cứu, biên soạn Quyển 2 (Kinh tế-Xã hội).
7. Nội dung 7: Nghiên cứu, biên soạn Quyển 3: Văn hóa.
8. Nội dung 8: Ban biên soạn tiến hành rà soát, chỉnh sửa hoàn thiện công trình theo quy chuẩn cả về nội dung và hình thức trình bày, và bàn giao sản phẩm cho cơ quan đặt hàng.
9. Nội dung 9: Xây dựng phần mềm và tiến hành số hóa sản phẩm công trình.
10. Nội dung 10: Tập huấn sử dụng phần mềm tư liệu số hóa; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nghiên cứu.
11. Nội dung 11: Hỗ trợ việc xuất bản các sản phẩm nghiên cứu.