Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1039065

30301. Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế (bao gồm cả quản trị bệnh viện, tài chính y tế,..)

BB

Nghiên cứu một số chỉ số sinh học của trẻ em Trường mần non 1/5, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Study on some biological indicators of children at the Nursery School 1/5, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province

Khoa học và Công nghệ (Đại học Thái Nguyên)

2017

8

181-185

1859-2171

Nghiên cứu một số chỉ số sinh học của trẻ em Trường mần non 1/5, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Kết quả cho thấy các chỉ số về chiều cao, cân nặng, vòng ngực đều tăng dần theo độ tuổi. Trong từng độ tuổi, các chỉ số này của trẻ em nam lớn hơn trẻ em nữ. Chỉ số Pignet của trẻ ở các độ tuổi đều đạt mức thể lực rất khỏe, khỏe và trung bình.

The article studies some biological indicators of children in the Nursery School 1/5, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province. The results showed that the indicators of height, weight and chest height gradually increased with age. In each age, these indicators of male children are larger than female children. The Pignet index of children of all ages reaches a healthy, healthy and average fitness level.

TTKHCNQG, CTv 178