Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1038909

40308. Ký sinh trùng học thú y

BB

Thực trạng nhiễm sán lá gan ở trâu bò tại một số huyện của tỉnh Sơn La và đề xuất biện pháp phòng trị

Situation of liver fluke infection in cattle in some districts of Son La province and propose preventive measures

Khoa học và Công nghệ (Đại học Thái Nguyên)

2017

8

187-191

1859-2171

Đánh giá thực trạng và biện pháp phòng trị bệnh nhiễm sán lá gan ở trâu bò tại một số huyện của tỉnh Sơn La. Kết quả xét nghiệm phân đã phát hiện tỷ lệ 47,67% trâu và 33,00% bò ở tỉnh Sơn La nhiễm sán lá gan. Hai loại thuốc han - dertil B và albendazol đều có hiệu lực tẩy sán lá gan an toàn và không gây phản ứng cho trâu bò. Tẩy sán định kỳ, phòng bệnh bằng cách vệ sinh thức ăn, nước uống, chuồng trại, bãi chăn thả, tiêu diệt trứng và ký chủ trung gian của sán lá gan ngoài ngoại cảnh là các biện pháp phòng chống bệnh sán lá gan hiệu quả.

The article assesses the situation and measures to prevent and treat liver fluke infection in cattle in some districts of Son La province. Stool test results found 47.67% of buffaloes and 33.00% of cows in Son La province infected with liver fluke. Two types of medicines - dertil B and albendazol are effective for safe removal of liver fluke and do not cause reactions to cattle. Periodic eradication, prevention of diseases by cleaning food, drinking water, breeding facilities, grazing grounds, killing eggs and intermediate host parasites of external liver fluke are measures to prevent liver fluke effective.

TTKHCNQG, CTv 178