Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1038977

40306. Bệnh học thú y

BB

Một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý, lâm sàng bệnh ve ở chó tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Some characteristics of epidemiology, pathology, clinical of tick disease of dogs in Thai Nguyen city, Thai Nguyen province

Khoa học và Công nghệ (Đại học Thái Nguyên)

2017

8

193-197

1859-2171

Một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý, lâm sàng bệnh ve ở chó tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Kết quả cho thấy tỷ lệ nhiễm trung bình là 67,44%, cường độ nhiễm dao động từ 2-156 ve/chó. Tỷ lệ và cường độ nhiễm ve chó ở các lứa tuổi chó là khác nhau và tăng dần theo độ tuổi. Chó nuôi mùa Hè và mùa Thu nhiễm ve nhiều hơn mùa Xuân và mùa Đông. Có 90,34% chó nhiễm ve có triệu chứng lâm sàng, xù xì, ngứa ngáy, hay gặm, liếm những chỗ bị ve ký sinh. Chó bị ve ký sinh có số lượng hồng cầu giảm, bạch cầu tăng, tỷ lệ lâm ba cầu và bạch cầu đơn nhân lớn giảm, tỷ lệ và số lượng bạch cầu hạt tăng rõ rệt so với chó khỏe.

The paper mentioned some characteristics of epidemiology, pathology, clinical of tick disease on dogs in Thai Nguyen city, Thai Nguyen province. The results showed that the average infection rate was 67.44%, the intensity of infection ranged from 2-156 ticks / dog. The prevalence and intensity of dog tick infection in dog ages is different and increases with age. Summer and Autumn dogs are more infected than spring and winter. 90.34% of dogs infected with ticks have clinical symptoms, roughness, itching, or gnawing, and lick parasitic areas. Dogs with parasites with reduced number of erythrocytes, increased white blood cells, decreased rates of three globules and large mononucleosis, increased incidence and number of granulocytes compared with healthy dogs.

TTKHCNQG, CTv 178