Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1038899

10616. Công nghệ sinh học

BB

Biểu hiện gen Lectin Acuar cây tầm gửi Hàn Quốc trên cây thuốc lá biến đổi gen

Expression of Korean mistletoe Lectin Acuar-chain gene in genetically modified nicotiana tabacum plant

Khoa học và Công nghệ (Đại học Thái Nguyên)

2017

8

205-209

1859-2171

Nghiên cứu biểu hiện gen Lectin Acuar cây tầm gửi Hàn Quốc trên cây thuốc lá biến đổi gen. Kết quả sau khi tái sinh đã tạo dược hai cây thuốc lá chuyển gen kmla. Điều này được khẳng định bằng kết quả PCR. Gen kmla đã biểu hiện thành protein tái tổ hợp và được chứng minh bằng phân tích Western blot.

Study of Korean mistletoe Lectin Acuar expression on transgenic tobacco plants. The results after regeneration have produced two kmla transgenic tobacco plants. This is confirmed by PCR results. The kmla gene has been expressed as recombinant protein and proved by Western blot analysis.

TTKHCNQG, CTv 178