Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1108155

50202. Kinh doanh và quản lý,50402. Nhân khẩu học

BB

Tầm quan trọng của lãnh đạo cấp trung ở doanh nghiệp Việt Nam

The importance role of middle-level leaders in Vietnamese enterprises

Tạp chí Công Thương

2018

11

304-307

0866-7756

Trong sự thành công của doanh nghiệp, bên cạnh vai trò to lớn của những người lãnh đại cấp cao nhất thì có một lực lượng góp phần quan trọng không nhỏ, đó là những lãnh đạo cấp trung, với vai trò là mắt xích liên kết giữa tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo cấp cao với những người trực tiếp thực hiện. Vì vậy, việc nâng cao năng lực lãnh đạo cấp trung cho doanh nghiệp được tác giả coi là chủ đề thiết thực để nghiên cứu.

In the success of businesses, besides the great role of the top leaders, there is a significant force to contribute, that is the middle leaders, with the role of the link between the strategic vision of senior leadership and the people who directly implement it. Therefore, improving the leadership capacity for businesses is considered the author's practical subject for research.

TTKHCNQG, CVv 146