Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1038927
Trường Cao đẳng công nghiệp thực phẩm Việt trì
College of Food Industry (CTP)
09/10/2006
Nguyễn Tất Thành, Ph.Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Phú Thọ
02103849674
02103846331
cdcntp@fic.edu.vn
http://fic.edu.vn
ThS. Nguyễn Việt Tấn
nvtan@fic.edu.vn
Bộ Công Thương
Trường đại học, học viện, cao đẳng
Công lập
5. Khoa học xã hội
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0