Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1231001
Trung tâm kỹ thuật đo lường thử nghiệm tỉnh Phú Thọ
1522 Hùng Vương, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ
02103853668
02103853668
trungtamktdltn@gmail.com
Đỗ Anh Tuân
anhtuantcclphutho@gmail.com
UBND Tỉnh Phú Thọ
Tổ chức dịch vụ KH&CN
Công lập
1. Khoa học tự nhiên
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0