Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1231264
Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai
Endocrine hospital
16/12/1998
Đường Hàm Nghi, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Lào Cai
0214 3844 614
bvnt-syt@laocai.gov.vn
http://bvnoitietlaocai.vn
Nguyễn Khánh Luân
UBND Tỉnh Lào Cai
Tổ chức dịch vụ KH&CN
Công lập
3. Khoa học y, dược
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0