Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1231159
Trung tâm Giống Nông lâm nghiệp Lào Cai
Tổ 34, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai , Lào Cai
02143 820 118
02143 820 118
ttgnl-snnptnt@laocai.gov.vn
http://trungtamgiongnnlaocai.com.vn/
ThS. Nguyễn Bá Thế
0918 896 300
UBND Tỉnh Lào Cai
Tổ chức dịch vụ KH&CN
Công lập
4. Khoa học nông nghiệp
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0