Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1039000
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Cà Mau
số 263 Trần Hưng Đạo, phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau
0290 3520607
0290 3830407
Nguyễn Thanh Truyền
07803520607
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Cà Mau
UBND Tỉnh Cà Mau
Tổ chức dịch vụ KH&CN
Công lập
2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0