Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1039034
Trung tâm khuyến nông Bắc Giang
07/10/2015
Đường Xương Giang - Thành phố Bắc Giang , Bắc Giang
(0204).3.555.432; 0204.30823.322
(0204).3.823.322
khuyennong@bacgiang.gov.vn
http://www.khuyennongbacgiang.com
Nguyễn Văn Thành
02403871246; 0975.980.055
Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
UBND Tỉnh Bắc Giang
Tổ chức dịch vụ KH&CN
Công lập
4. Khoa học nông nghiệp
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0