Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1046439
Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và công nghệ
Center for Science and Technology Application and Services (STAS).
Số 31, Hàn Thuyên, Phường Bến Nghé, Quận 1; , TP. Hồ Chí Minh
08.8273803
(84.28) 38273803
ltdung@most.gov.vn
http://stas.gov.vn/
TS. Lưu Tiến Dũng
tiendung@most.gov.vn
Cơ quan đại diện phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ
Công lập
2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Nghiên cứu ứng dụng,Triển khai thực nghiệm
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0