Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1280136
Trung tâm Nghiên cứu và kiểm tra chất lượng nông sản thực phẩm
Số 4, Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm;
024.8258440
ThS. Nguyễn Duy Lâm
Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Nghiên cứu ứng dụng,Triển khai thực nghiệm
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0